Fatwa Forex Di Mesir
Fatwa Forex Di MesirDulu e o nome que voce tem que fazer em seu proprio nome. Tapi setelah baca daribeberapa sumber seperti forum forex dan blog sperti ini memo cukup membantu jadi membuat saya tau apakah negociacao di forex itu halal atau tidak. Untuk negociacao pun juga saya sendiri menggunakan akun swap livre dari OctaFx. Katanya yang biquini haram itu karena trocar ini juga. Dan saya sendiri juga nggak tau troque o ini dihitung dari mana, berdasarkan apa. Mudah-mudah sukses dalam bertrading semakin yakin dan paham tentang forex. dengan berbagai kondisi negociacao yang ditawarkan OctaFX terutama pada akun Micro yang saya gunakan memang terdapat fasilitas troca livre, hal ini Semakin membuat saya lega dan leluasa dalam menjalankan kegiatan negociacao yang saya lakukan. OctaFX benar-benar memberikan pelayanan dan fasilitas yang memberikan kenyamanan dan keleluasaan dalam negociacao terutama bagi muculmano yang harus mengikuti aturan-aturan yang dibenarkan dalam hal fiqih muamalah. Walaupun ada pandangan dan fatwa yang mengatakan bahawa faedah banco itu harus, tetapi pandangan dan fatwa ini tidak Popular di negara ini. Di antara ulama yang berkata begitu ialah Syeikh al-Azhar sekarang O Dr. Mohamed Sayed Tantawi, bekas Syeikh al-Azhar Syeikh Mahmud Shaltut, Syeikh Rashid Redha dan Syeikh Muhammad Abduh. Mungkin di antara sebab orangita kita tidak dapat menerima pandangan dan fatwa yang menganggap faedah banco itu harus kerana mereka dididik supaya berpegang dengan satu pandangan dan tidak boleh berbeza. Di bawah ini petikan rencana mengenai banco de faedah yang dianggap harus oleh ramai ulama yang pernah disiarkan dalam Mingguan Malasia keluaran 4/11/2002. Kita, secara, rasional, nyatakan, apa, yang, kita, setuju, tidak, setuju, dengan, menyebut, hujah-hujah, yang, dipercayai, relevan, dan, kuat. Insya-Allah kita, akan, kemukakan, banyak, lagi, pandangan, ulama, tentando, perkara, ini. Bacalah dan berfikirlah. O Ada e o berco do bahawa do matawang do matawang do sekarang do yang do yang do yang da mistura do adalah do tidak do soda do sebaliknya do jugal do nilai da massa de pao de massa. 8221INSTITUSI agama tertinggi di Mesir, Universiti Al-Azhar bercadang fatwa mengeluarkan untuk rasmi mengharuskan pengambilan faedah banco yang dipanggil dengan istilah baru, pulangan (al-aai8217d), bukan lagi faedah kerana istilah itu Lebih difahami sebagai riba atau bunga menurut istilah perbankan yang diguna pakai Pada hari ini. Fatwa berani Al-Azhar em dijangka ditantang oleh banyak pihak sama ada de dalam mahupun di luar Mesir. Bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa banyak juga pihak yang menyokong fatwa Al-Azhar itu. Ini kerana faedah banco itu sendiri sebenarnya merupakan masala hilafiah yang menyebabkan perbezaan pandangan di kalangan ulama sejak banco mula diperkenalkan kepada umat Islam. Malah apa yang dianggap riba que bukan riba itu juga menjadi tajuk perbezaan pandangan para ulama sejak beratus-ratus tahun. Ini kerana ayat-ayat al-Quran yang memperuntukkan pengharaman riba itu tergolong daripada ayat-ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah s. a.w. Iaitu, ayat-ayat, yang, memutuskan, hukuman, terhadap, orang, yang, makan, atau, mengambil, riba. Tetapi Rasulullah tidak sempat melaksanakan peruntukan hukum yang mengandungi Ayat-ayat berkenaan dengan memberi contoh di alam Nyata secara Lebih Sempurna seperti dengan hukum peruntukan-peruntukan yang deitado. Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mencitaritakan bahawa ayat-ayat riba tergolong daripada ayat-ayat al-Quran terakhir yang diturunkan. (Al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, juz 1, muka surat 152). Hal demikian menjadi masala dan kemusykilan bukan sedikit kepada ulama. Dengan itu Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya berkata, bab riba merupakan bab yang paling bermusykil bagi ramai ulama. (Tafsir Ibn Kathir, juz 1, muka 328). Itulah, antara, punca, yang, menyebabkan, berlaku, perbezaan, pandangan, ulama, terdahulu, mengenai, riba, seterusnya, berlaku, pada, zaman, menge, faedah, banco. Sesetengah ulama berkata riba itu haram secara mutlak. Sesetengah yang lain berpendapat, ada riba yang halal seperti membroi lebihan wang kepada orang yang meminjamkan wang kepada kita sebagai hadiah atau sedekah. Mengenai faedah banco pula ada yang mengatakan ia merupakan bunga yang haram seperti pendapat ramai ulama zaman ini termasuk Dr. Yusuf al-Qaradawi. Tetapi ada pula yang berkata faedah banco halal itu, tetapi bukan secara Mutlak seperti Syeikh Al-Azhar Syeikh Dr. Mohammed Sayed Tantawi dan ulama-ulama sebelum beliau seperti Bekas Syeikh Al-Azhar, Syeikh Mahmoud Shaltut, Syeikh Rashid Rida, Syeikh Mohammad Abdu dan Lain-lain. Kembali kepada fatwa terbaru Al-Azhar, Badan penyelidikan akademik Al-Azhar, Majma al-Buhuth al-Islamiah yang mengadakan perjumpaan pada 31 Oktober lalu memutuskan bahawa faedah banco adalah halal dan Al-Azhar akan fatwa mengeluarkan rasmi mengenainya tidak lama lagi. Dr. Tantawi Perjumpaan yang dipengerusikan Oleh itu dihadiri Oleh Menteri Wakaf Mesir Dr. Mahmoud Hamdi Zaqzouq, Rektor Universiti Al-Azhar Dr. Omar Hashim, Mufti Rumah Fatwa Mesir, Dr. Ahmad al-Taiyyeb, Syeikh Mohammed al-Rawi, BEKAS Rektor Al Dr. Abdel Fattah al-Syeikh, Dr. Badr al-Meniyawi, Dr. Abdel Muti Baiyumi, Dr. Abdel Rahma Al-Adawi, Dr. Mohammad Rafat Othman, Dr. Sofi Abu Taleb, Dr. Taha Abu Krisha, Dr. Mohammed Ibrahim al-Faiyumi, Dr. Ragab al-Baiyumi dan Dr. Hassan Zaki Abbas. Dua daripada ahli Majma al-Buhut al-Islamiah Persidangan Kajian Islam iaitu Dr. al-Syeikh dan Othman menentang fatwa menghalalkan faedah banco itu. Bagaimanapun, Dr. al-Syeikh tidak menentang sepenuhnya fatwa berkenaan kerana pada dasarnya beliau bersetuju dengannya, tetapi tidak bersetuju menghalalkannya secara Mutlak kerana beliau menganggap transaksi kewangan berbeza daripada satu banco banco dengan yang lain. Palavras-chave: islao, diharuskan dan jika sebaliknya, diharamkan, islao, diharuskan dan jika sebaliknya, diharamkan. Beliau berkata, wang dalam banco itu Harus banco kerana melaburkan tersebut dianggap menjadi Wakil pelabur, banco tetapi tidak melaburkan Wang Yang diamanah kepadanya itu untuk Projek-Projek yang bercanggah dengan hukum Islam seperti mendirikan Kilang arak, ladang pemeliharaan babi dan perkara-perkara haram yang lain . Pandangan Dr. al-Syeikh ini sebenarnya tidak begitu berbeza dengan pandangan lama Dr. Tantawi ketika beliau masih menjadi mufti Rumah Fatwa Mesir Darul Ifta pada tahun 1980-an dan 1990-an. Ini kerana O Dr. Tantawi juga o berpendapat o bahawa hanya o banco-banco yang nasional yang faedahnya dianggap halal. Sedangkan banco-banco yang dimiliki orang luar terutama Yahudi dianggap haram. Ahli Majma al-Buhut al-Islamiah kedua eang menentang fatwa menghalalkan banco de faedah iaitu Dr. Mohammed Ra8217fat Othman pula menolak fatwa tersebut secara mutlak. Ini kerana beliau menganggap faedah banco dalam semua bentuk adala haram belaka walaupun diandaikan ia bukan riba kerana mudarabahnya dianggap tidak sah. Mudarabah bermaksud kongsi untung rugi (lucro-perda-compartilhar) dalam pelaburan atau perniagaan. Menurut pandangan fiqh yang dipegang oleh Dr. Othman ini, pelaburan atau perniagaan itu mesti ada unsur untung dan rugi atau berisiko baru boleh dianggap sah dari segi hukum. Dr. Tantawi dan majoriti Ahli Majma al-Buhuth al-Islamiah tidak berpegang pada pandangan itu fiqh, sebaliknya mereka mengikut pandangan fiqh yang deitado, yang memperuntukkan bahawa pelabur atau penyimpan wang banco dalam untuk pelaburan berhak memperoleh jaminan bahawa pelaburannya selamat dan pulangannya terjamin. Menurutnya, tidak, berlaku, penganiayaan, jika, berlaku, sesuatu, terhadap, banco, kerana, milik, negara, atau, dijamin, olehnya. Dengan itu mereka mengharuskan pelaburan wang dalam banco yang menetapkan kadar pulangan (keuntungan) terlebih dahulu kerana perbuatan itu dianggap sebagai al-wikalah (perwakilan) yang bermaksud banco menjadi Wakil kepada pelabur dalam melaburkan wangnya dalam Pembangunan Projek-Projek ekonomi negara. Pelaburan dalam banco seperti itu tidak dianggap bersubahat dengan riba dan tidak dianggap seseorang itu menindas ke atas orang lain. Dr. Baiyumi berkata bahawa apa yang diputuba oleh Majma8217 al-Buhuth al-Islamiah ialah dibenarkan melaburkan wang dalam banco yang ditetapkan pulangan terlebih dulu untuk dilaburkan. O banco de dados de banco de dados de banco de dados de banco de dados de banco de dados e de banco de dados de banco de dados e o banco de dados de banco de dados. Menurut Dr. Abdel Mu8217ti al-Baiyumi, seseorang yang melaburkan wang untuk pulangan mendapatkan banco dalam seperti itu tergolong daripada al-wikalah yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Selain itu ia menetapkan pulangan juga dapat memberi Perlindungan kepada penyimpan atau pelabur dan ia tidak dianggap riba kerana perkara itu berlaku Antara Kerajaan (banco-banco Kerajaan atau banco-banco jaminannya) rakyat dan. Fatwa Majma8217 al-Buhuth itu dianggap bercanggah dengan keputusan persidangan Majma8217 al-Buhuth al-Islamiah kedua yang diadakan di Kaherah pada tahun 1965. Persidangan yang dihadiri 35 buah negara itu memutuskan secara konsensus bahawa faedah banco dalam segala bentuk dianggap haram nas-NAS berdasarkan yang Muktamad daripada al-Quran dan sunah. Malah ia juga dianggap bercanggah dengan keputusan persidangan kedua Majlis Perhimpunan Fiqh Islam (Majlis Majma8217 al-Fiqh al-Islami) yang diadakan di Jeddah pada 22-28 Disember 1985. Perhimpunan Fiqh Islam adalah salah satu pertubuhan dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC). Begitu juga dengan ketetapan persidangan Majlis Fiqh Islam yang diadakan di Meca pada 23-30 Mac 1989. Perlu diterangkan bahawa Semua keputusan persidangan tersebut dibuat berdasarkan pandangan fiqh yang dipegang Oleh Dr. Othman seperti yang disebut di atas. Ia tidak sama sekali berksaran nas-nas yang muktamad seperti didakwa. Dr. Yusuf al-Qaradawi dan ramai ulama lain di dunia Arabe turut berpegang dengan pandangan fiqh yang sama. Malah jika kita, merujuk, kepada, perdebatan, antara, dua, golongan, yang, berpegang, dengan, pandangan, fiqh, berbeza ini, didapati, bahawa, Dr. al-Qaradawi, adalah, penentang, Dr. Tantawi. Dr. Tantawi ketika itu belum dilatacao menjadi Syeikh Al-Azhar, tetapi beliau telah pun menjadi mufti Rumah Fatwa Mesir. Penulis pernah membincangkan mengenai perdebata antara dua ulama besar Mesura de tulipa tulisan-tulisan yang lalu. Jadi tidak perlu diulang perbincangan di sini sekali lagi. Pokoknya ketika itu ramai yang menyokong Dr. al-Qaradawi termasuk bekas Syeikh Al-Azhar, al-Marhum Syeikh Gadul Had Ali Gadul Haq. Ulama-ulama dalam Majma al-Buhuth al-Islamiah yang terlibat dalam fatwa mengeluarkan faedah menghalalkan banco di atas walaupun ada yang dikenali menyokong Dr. Tantawi ketika itu, tetapi semuanya berdiam diri kerana tidak dapat melawan Arus. Tetapi selepas lebih 15 tahun baru mereka berani muncul bersama O Dr. Tantawi dan menyediakan fatwa yang mungkin sedikit massa nanti menjadi kecoh de seluruh dunia Islam. Selain itu Dr. al-Qaradawi sendiri semakin kurang menyerang Dr. Tantawi selepas Dr. Tantawi dilantik menjadi Syeikh Al-Azhar pada pertgahan tahun 1990-an. Malah Dr. al-Qaradawi judaica semakin kurang membincangkan tentang faedah banco selepas beliau turut mengkritik apa yang dipanggil banco Islam atau banco muamalat. Penubuhan cawangan Muamalat di banco-banco konvensional yang menggunakan konsep riba juga dikritik Oleh beliau.8221 Petikan Mingguan Malasia keluaran 24/11 / 2002.Forex Dalam Hukum Islam Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islao, diperoleh bahwa Forex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan / komoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu uang yang-Masing Masing negara mempunyai ketentuan Sendiri dan berbeda satu sama Mistos sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga Timbul PERBANDINGAN Nilai MATA uang antar negara. Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negar lainnya ini berubah (berluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawil inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul. --- gt Ada perjanjian untuk memberi dan menerima Um penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pe Mbeli dan penjual mempunyai wewenang Penuh melaksanakan dan melakukan tindakantindakan hukum (dewasa dan berpikiran Sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi yaitu jual-beli: Suci barangnya (najis bukan) Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterima kan Jelas Barang dan harganya Dijual (dibeli) Oleh Pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada dizangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, bahwa jual beli saham itu diperbolehkan dalam agama. Jangan kamu membeli ikan dalam ar, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Masud) Jual beli barang yang tidak di diaturat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya. Kemudiano jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai, maka, pembeli, mempunyai, hak, khiyar, artinya, boleh, meneruskan, atau, membatalkan, jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220 Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya. Jual beli Hasil tanam yang terpendam masih, ketela seperti, kentang, Bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, Karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika Harus mengeluarkan Semua Hasil Tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Isla. 8220Kesulitan itu menarik kemudahan.8221 Demikiano juga jual beli barang-barang yang telah terbungkus / tertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi etiqueta yang menerangkan isinya. Vide Sabiq, op. Cit. Hal 135. Mengenai teks kaidah hukum Islao tersebut di atas, vide Al Suyuthi, Al-Asbah al-Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. JUAL BELI VALUTA ASSISTENTE DAN SAHAM Yang dimksud dengan valga asing adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, sterling inggris, ringgit Malasia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia Azerbaijao Azerbaijao Azerbaijao Azerbaijao Pedido de Propostas Aviso de pre - Dengan demikian akan timbul pena de perminataan di bursa valuta asing. Setiap, negara, berwenang, penuh, menetapkan, kurs, uangnya, masing-masing (kurs, adalah, perbandingan, nilai, uangnya, terhadap, mata uang, asing), misalnya 1 dolar Amerika Rp. 12.000. Namun kurs uang atau perbandingan nilai tukar setiap saat bisa berubah-ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing. Kurs Pencatatan uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta asing (AWJ Tupanno, et al Ekonomi dan Koperasi, Jacarta, Depdikbud 1982, hal 76-77..) fatwa MUI TENTANG PERDAGANGAN Valas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nenhuma: 28 / DSN-MUI / III / 2002 tentaculo Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-sharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. B. Bahwa dalam urf tijari (tradicao perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang estado hukumnya dalam pandangan ajaran islao berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. C. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman. 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah2: 275:. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 2. Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Said al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya Boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua Belah pihak) (HR albaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih Oleh. Ibnu Hibban). 3. Hadis Nabi Riwayat Muculmano, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibn Majah, dengan teks muculmanos dari Ubadah bin Shamit, Nabi viu bersabda: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma Dengan kurma, garam dengan garam (denga syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. 4. Hadis Nabi riwayat Muculmanos, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi viu bersabda: (Jual-beli) emas dengan perak adalah Riba kecuali (dilakukan) secara tunai. 5. Hadis Nabi riwayat muculmana dari Abu Said al-Khudri, Nabi viu bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang deitado janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah sebagaian menambahkan Atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 6. Hadis Nabi riwayat Muculmano dari Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam. Rasulullah viu melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai). 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang atau halal menghalalkan yang haram dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang atau halal menghalalkan yang haram. 8. Ijma. Ulama sepakat (ijma) bahwa akad al-sharf disyariatkan denga syarat-syarat tertentu 1. Surat dari pimpinah Unidade Usaha Syariah Banco BNI no. UUS / 2/878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H / 28 de marco de 2002. Dewan Syariah Nasional Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengue ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan). 2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama e secara tunai (at-taqabudh). 4. Apabila berlainan jenis maka, harus, dilakukan, dengan, nilai, tukar (kurs), yang, berlaku, pada saat transaksi dan secara tunai. Kedua. Jenis-jenis transaksi Avaliacao do conteudo: Todos Descricao 1. Transaksi SPOT, yayu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (sobre o balcao) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. 2. Transaksi FORWARD, peregrinacao de yaitu pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, Karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwaadah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut Belum tentu sama dengan Nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk frente acordo untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil Hajah) 3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembeliano atau penjualan valas dengan harga mancha yang dikombinasikan dengan pembeliano antara penjualan valas yang sama dengan harga para a frente. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 4. Transaksi OPCAO yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak Harus dilakukan atas sejumlah unidade valuta asing pada harga dan jangka waktu atau Tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengue ketentuan jika de kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Jacarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 M DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA